بخش صومای برادوست

یکی از بخش‌های تابعه شهرستان ارومیه در استان آذربایجان غربی در شمال غربی ایران است. زبان گفتاری مردم این منطقه کردی کرمانجی با لهجه شکاکی و بادینی میباشد. مردم ساکن در این بخش از تبار ایل های شکاک ، گورک ، بیگ زاده ، هناره و کاردار می باشند. بزرگ‌ترین روستاهای آن عبارت‌اند از : گنگچین، هشتیان، باوان ، جوهنی و هورسین.

دهستان‌های بخش صومای برادوست

روستاهای بزرگ منطقه صومای برادوست عبارتند از گنگچین_ ممکان_باوان_سیدان_قونی_کوران

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش صومای برادوست شهرستان ارومیه در سال ۱۳۸۵ برابر با ۴۰۱۸۹ نفر بوده است.

 

/ 0 نظر / 26 بازدید